افزایش تقاضا و درنتیجه کمبود تراشه‌های هوش مصنوعی، مایکروسافت را ترغیب کرده تا به‌زودی از اولین تراشه‌ی هوش مصنوعی خود رونمایی کند.


منبع