الگوریتم‌ها دستورالعمل‌هایی هستند که از آن‌ها در حوزه‌های مختلف کامپیوتر مثل برنامه‌نویسی و بهبود عملکرد شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود.


منبع