از نیمه مهر گذشتیم و حالا شاید بیشتر پاییز را حس کنیم و نشانه‌هایش را ببینیم. در این شاتر اولین نشانه‌‌های پاییز در گوشه و کنار دنیا را تماشا کنید.


منبع