پیش‌بینی پژوهشگری هلندی مبنی بر وقوع زلزله در ترکیه چند روز بعد ظاهراً به حقیقت پیوست؛ اما آیا می‌توان زمان و مکان دقیق زمین‌لرزه را از قبل تعیین کرد؟


منبع