پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

نتیجه تفکر خارج از چارچوب؛ خلاقیت در طراحی برای برندها


از زمانی که Midjourney را شناختم و طراحی‌های این هوش مصنوعی را دنبال کردم، به دنبال پاسخی می‌گشتم تا قانع شوم هوش مصنوعی خلاقیت را از ما نمی‌دزدد.


منبع


منتشر شده

در

,

توسط