کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها
در دنیای امروز سازمان‌ها برای حفظ رقابت‌پذیری، نیازمند بهینه‌سازی عملکرد خود هستند. بهبود عملکرد سازمانی به معنای بهبود فرآیندها، سامان‌دهی منابع، بهینه‌سازی استراتژی‌ها و افزایش بهره‌وری کارکنان است. دراین‌بین شرح وظایف کارشناس سیستم ها و روش ها، در راستای بهبود عملکرد سازمانی قرار دارد. حقیقت این است که کارشناسان سیستم‌ها و روش‌ها، نقش بسیار مهمی […]

منبع