گجت نیوز

بازی کردن ایلان ماسک

اگر شما هم فکر می‌کنید افراد موفق همیشه زود می‌خوابند و در برنامه‌های آن‌ها خبری از بازی کردن نیست سخت در اشتباهید! ایلان ماسک، یکی از موفق‌ترین انسان‌های جهان تا ساعت ۵ صبح الدن رینگ بازی می‌کند! ایلان ماسک راه حلی جالب برای مقابله با استرس دارد و این راه، چیزی جز بازی کردن شدید ...

نوشته ایلان ماسک برای مقابله با استرس تا ۵ صبح بازی می‌کند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

منبع