در این مقاله سعی‌ داریم عوامل خاموش شدن پکیج‌ را بررسی کنیم و از راه‌های پیشگیری از این اتفاق مطلع شویم.


منبع