اطلاعات فاش‌شده از پیکسل ۸ نشان می‌دهد قیمت مدل پایه‌ی این محصول در بازار اروپا از ۷۹۹ یورو آغاز خواهد شد.


منبع