تعدادی از دارندگان گلکسی واچ ۶ می‌گویند نقص بند این ساعت باعث می‌شود به‌طور تصادفی باز و از مچ‌دست جدا شود.


منبع