گردهم‌آیی آینده‌سازان پانم در پوستر کاراکترهای فیلم پیش‌درآمد The Hunger Games

شرکت لاینزگیت پوسترهای جدیدی از کاراکترهای فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes را منتشر کرد.

منبع