مراسم E3 در سال ۲۰۲۵ با تغییرات اساسی برگزار خواهد شد

مراسم E3 2024 در لس آنجلس برگزار نمی‌شود و همچنین گزارش شده که مراسم سال ۲۰۲۵ هم با یک تغییر ساختار کامل رو‌به‌رو خواهد شد.

منبع