بازگشت Summer Game Fest در ژوئن ۲۰۲۴

جف کیلی، خالق، تهیه‌کننده و مجری Summer Game Fest تأیید کرد که این شوکیس سال آینده باز خواهد گشت.

منبع