گجت نیوز

تحویل شاهین G

فرایند تحویل شاهین G سایپا هنوز انجام نشده و این تاخیر چند ماهه صدای مشتریان را درآورده است، اما چرا سایپا توانایی تحویل شاهین جی را ندارد؟ در حالی که گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده بود تمام خودروهای ثبت نام شده در سامانه یکپارچه خودرو را ظرف مدت 3 ماه به مشتریان تحویل خواهد داد، ...

نوشته تاخیر چند ماهه در تحویل شاهین G سایپا صدای مشتریان را درآورد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

منبع