عملکرد تجاری بسیار موفق انیمیشن Coraline در اکران مجدد

انیمیشن Coraline در اکران مجدد خود توانسته است عملکرد درخشانی در گیشه داشته باشد و استقبال خوبی از این انیمیشن شده است.

منبع