برنامه های to do list زیادی وجود دارد. امتحان کردن همه آنها کار سختی خواهد بود. چرا برنامه های زیادی برای کاری که به راحتی روی برگه های یادداشت های چسبنده انجام می شود وجود دارد؟ زیرا مدیریت وظایف یک امر به شدت شخصی است. مردم هر چیزی را که درست نباشد رد خواهند کرد. […]

منبع