چین استفاده از آیفون ممنوع
وال استریت ژورنال گزارش داده مقامات چین استفاده از آیفون و دستگاه‌های برندهای خارجی را برای کارکنان و مدیران دولتی در محل کارشان به خاطر خطرات امنیتی ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت ظاهرا بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر دولت چین برای کاهش وابستگی خود به فناوری‌های خارجی و جلوگیری از درز اطلاعات حساس‌ این کشور است. […]

منبع