یکی از مقامات ارشد اتحادیه‌ی اروپا، اپل و سایر بزرگان صنعت فناوری را تهدید کرده است که پیروی‌نکردن از قوانین، تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.


منبع