بازی Skull and Bones یوبیسافت دوباره کارگردان ندارد

به گزارش کوتاکو، بازی Skull and Bones هنوز تاریخ انتشار داخلی مشخصی ندارد و برای سومین بار، کارگردان خلاق خود را از دست داده است.

منبع