در این شاتر عکس‌های عجیب و خنده‌داری را خواهیم دید که در نگاه اول اصلاً معنی ندارند و حتی برای برخی از آن‌ها هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد.


منبع