ایالات متحده برای مقابله‌ با تهدید کشورهای خارجی قصد دارد ناوگانی از پهپادهای کوچک و هوشمند و ارزان تولید کند.


منبع