همان طور که انتظار میرفت سایت ریپیر رام از روش جدید خود برای نصب بازی های کنسول PS5 رونمایی کرد.ریپیر رام در گذشته روش های دیگری را آموزش داده بود که مفید بودند به گفته سایت در حال حاضر امکان استفاده از اکانت های هکی PS5 و اکانت های قانونی PS5 فراهم میباشد.برای مشاوره تخصصی و در لحضه […]

منبع