تصاویر ۳۶۰ درجه پیکسل 8
تصاویر ۳۶۰ درجه پیکسل 8 گوگل در آستانه معرفی آن منتشر شده است. این تصاویر نگاهی 360 درجه به گوشی آینده گوگل انداخته‌اند. گوگل ظاهرا با انتشار زودهنگام تصاویر گوشی‌های آینده خود مشکلی ندارد و این شرکت اخیرا تصاویر پیکسل 8 پرو را منتشر کرده بود. این تصاویر توسط کاربری به نام Dylan Roussel در […]

منبع