آخرهفته چه فیلمی ببینیم؟ | کلئو و آخرهفته

در این شماره از سری‌مقاله‌های «آخرهفته چه فیلمی ببینیم» به‌سراغ دو فیلم از سینمای فرانسه رفته‌ایم. دو فیلم شاخص از دو تن از اعاظم موج نوی سینمای فرانسه. با ما همراه باشید.

منبع