افشاگران می‌گویند ای‌ام‌دی حداقل سه شرکت را مجبور کرده است که پشتیبانی از DLSS انویدیا را از بازی‌هایشان حذف کنند.


منبع