اتحادیه‌ی اروپا آی‌مسیج، بینگ، اج و مرورگر اینترنت سامسونگ را از فهرست پلتفرم‌های «دربان» حذف کرد، اما واتساپ و اپ استور همچنان در فهرست حضور دارند.


منبع