دانشمندان به شکلی غیر‌منتظره، سیاره‌ای غول‌پیکر و غیرگازی را با جرم ۷۳ برابر زمین کشف کردند. هنوز مکانیزم شکل‌گیری این جهان فراخورشیدی مشخص نشده است.


منبع