یک سهام‌دار آمازون می‌گوید این شرکت برای پروژه‌ی اینترنت ماهواره‌ای کویپر به همکاری با اسپیس‌ایکس فکر نکرده است و باید دادگاهی شود.


منبع