بازی Mortal Kombat 1 دارای قفل دنوو است

صفحه مورتال کامبت ۱ در استیم نشان می‌دهد که این بازی مبارزه‌ای استودیو ندررلم از قفل امنیتی Denuvo استفاده می‌کند.

منبع