دانشمندان با پرورش سلول‌های بنیادی خفاش‌ها به‌دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که خفاش‌ها چگونه بدون اینکه آسیبی ببینند ویروس‌های کشنده را حمل می‌کنند؟


منبع