گوگل تغییراتی اندک در لوگو اندروید اعمال کرده است تا ویژگی‌های بنیادین این سیستم‌عامل را بیش‌از‌پیش درمعرض توجه قرار دهد.


منبع