گوگل در ویدیویی تبلیغاتی به مهاجرت دیرهنگام آیفون به درگاه USB-C طعنه زده و از کاربران خواسته است تا منتظر رونمایی پیکسل ۸ باشند.


منبع