با حضور وزیران اقتصاد و کار از صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی رونمایی و موافقت اصولی با تأسیس صندوق بازنشستگی تکمیلی «آتیه مفید» صورت گرفت.


منبع