معرفی بازی ترسناک Backrooms Descent | فرار از راهروهای وحشتناک

در بازی ترسناک Backrooms Descent بازیکنان وارد یک بعد جدید می‌شوند و باید راهی را برای نجات خود پیدا کنند.

منبع