با آمدن اسم پروژکتور عموماً محصولاتی بزرگ و سنگین در ذهنمان نقش می‌بندد؛ اما سامسونگ محصولی جدید و کاملاً قابل‌حمل را برایمان تدارک دیده است.


منبع