گجت نیوز

سلاح ژولیوس سزار

باستان‌شناسان، سیم خاردار معروف رومی را در نزدیکی یک معدن نقره آلمانی کشف کردند؛ چیزی که به‌عنوان سلاح دفاعی مبتکرانه ژولیوس سزار شناخته می‌شود. در سال 52 پیش از میلاد مسیح، ژولیوس سزار سیستم خلاقانه‌ای را به‌عنوان یک سلاح بازدارنده برای دفاع از سربازان و منابع خود در برابر ارتش گالیک (فرانسه امروزی) به‌کار گرفت. ...

نوشته سلاح معروف ژولیوس سزار پس از 2 هزار سال، از زیر خاک بیرون آمد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

منبع