در یک چرخش شگفت انگیز از وقایع، دولت کانادا سرنوشت TikTok را مهر و موم کرد. کاربران پلتفرم محبوب ویدیوی کوتاه باید برنامه دیگری را برای سرگرمی پیدا کنند. بله، TikTok در 28 فوریه در کانادا ممنوع شد. به گفته دولت، این تصمیم پس از چندین دور ارزیابی تصمیم درستی بود. این برنامه “سطح غیرقابل […]

منبع