نمونه‌هایی از سراسر جهان وجود دارد که در آن افراد زنده به‌عنوان مرده اعلام شده‌اند. علت این رویدادها چیست؟


منبع