پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

محققان منشأ انرژی تاریک را کشف کردند

محققان در تحقیقات اخیر خود شواهدی را کشف کردند که نشان می دهد انرژی تاریک از سیاه چاله ها نشأت می گیرند. چیزی که پیش از این به صورت فرضیه بیان شده بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گروهی از پژوهشگران بین المللی در تحقیقات اخیر خود در مورد منشأ انرژی تاریک گفته اند همانطور که پیش از این احتمال داده بودند سیاه چاله ها منبع این انرژی هستند. یافته های ستاره شناسان در مورد انبساط جهان با سرعتی فزاینده در مورد نیرویی بود که توانسته است بر گرانش غلبه کند. این نیرو با نام انرژی تاریک تا مدت ها موجب شگفتی دانشمندان شده بود. هنوز هیچ دانشمندی در مورد منشأ این انرژی شواهدی بدست نیاورده بود.

اکنون ۱۷ پژوهشگر بیت المللی گروهی را تشکیل دادند که زیر نظر دانشگاه هاوایی پروژه ای ای را پیش ببرند. آنها در این مطالعه گروهی شواهدی در مورد مبدأ انرژی تاریک بدست آورند. در واقع سیاه چاله ها مبدا انرژی تاریک هستند. البته این ایده پیش از این نیز وجود داشته است. انیشتین در نظریه نسبیت عام به این مورد اشاره کرده بود. اما اکنون برای نخستین بار شواهدی مبنی بر اثبات این نظریه کشف کرده اند.

بطور کلی سیاه حاله به دو روش افزایش گاز و یا ادغام با دیگر سیاه چاله ها جرم خود را افزایش می دهند. محققان در این تحقیق ۹ میلیارد سال تکامل سیاه چاله ها را بررسی کردند. آنها متوجه شدند سیاه چاله ها در کهکشان های غول پیکر بسیار بزرگتر از آن هستند که از این دو روش برای افزایش جرم استفاده کرده باشند. بنابراین با روش دیگری جرم آنها افزایش یافته است. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند انرژی تاریک بصورت انرژی خلا است و می تواند با قرارگیری در فضا-زمان یا سرعت بیشتری باعث انبساط جهان شده و اجرای آن را از هم دور کند.

منبع خبر محققان منشأ انرژی تاریک را کشف کردند پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.

منبع


منتشر شده

در

, ,

توسط