چت‌بات مایکروسافت بینگ که مبتنی‌بر هوش مصنوعی است، از برخی منتقدان به‌عنوان افرادی یاد کرده که می‌خواهد به آن‌ها آسیب بزند.


منبع