هر کسی که یک جفت Pixel Buds Pro یا Pixel Buds A-Series جدید را انتخاب کند، می‌تواند به زودی رنگ جدیدی برای انتخاب داشته باشد. در حال حاضر چند رنگ وجود دارد که می توان هنگام برداشتن یک جفت هدفون بی سیم گوگل انتخاب کرد، اما یک نشت جدید نشان می دهد که دیگری در […]

منبع