مدیرعامل آنر از برنامه‌های این شرکت برای حضور پرقدرت در بازار گوشی‌های هوشمند می‌گوید.


منبع