ارتش استرالیا روی پروژه‌ی جدیدی کار می‌کند که به سربازان امکان می‌دهد سگ‌های رباتیک را در میدان نبرد، از طریق ذهن خود کنترل کنند.


منبع