گجت نیوز

هوش مصنوعی انقراض انسان

انسان جاودانه نخواهد بود و ممکن است به‌لطف بمب هسته‌ای، بیماری‌های همه‌گیر و یا بحران آب برای همیشه از جهان محو شود. هرچند گویا باید هوش مصنوعی را نیز به لیست دلایل انقراض احتمالی انسان ها در آينده اضافه کرد. هوش مصنوعی توجه بسیاری از شرکت‌ها و سیاستمداران را به‌خود جلب کرده است و البته ...

نوشته خطر انقراض در کمین انسان‌ ها است؛ با هوش مصنوعی یا بمب هسته‌ای؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

منبع