سمینار آموزش تحول دیجیتال در صنعت بانکی ایرانسل
نخستین سمینار آموزشی تحول دیجیتال در صنعت بانکی، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.

منبع