پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

کمک ازکی وکاربرانش به مردم خوی با انتخاب نسخه الکترونیکی بیمه‌نامه


ازکی به ازای هر کمکی از سوی کاربرانش به مردم خوی، به اندازه همان مبلغ کمک می‌کند.


منبع


منتشر شده

در

, ,

توسط