در اعماق تاریک و گل‌آلود رودخانه درونت (Derwent) در تاسمانی، نوعی ماهی غیرمعمول را می‌توان یافت که در امتداد بستر رودخانه راه می‌رود. بله، راه می‌روند


منبع