یکی از متخصصان هوش مصنوعی می‌گوید این فناوری مزایای فراوانی دارد؛ اما ممکن است ۱۰ سال آینده را به بدترین دهه‌ی تاریخ انسان تبدیل کند.


منبع