پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

هوش مصنوعی ممکن است ۱۰ سال آینده را به بدترین دهه تاریخ انسان تبدیل کند


یکی از متخصصان هوش مصنوعی می‌گوید این فناوری مزایای فراوانی دارد؛ اما ممکن است ۱۰ سال آینده را به بدترین دهه‌ی تاریخ انسان تبدیل کند.


منبع


منتشر شده

در

,

توسط