اوپو اخیراً Reno 8T را در بازار هند و همچنین بازار جهانی با طراحی جالب و مشخصات مناسب عرضه کرده است. با این حال، ظاهراً این شرکت طراحی 8T را به پایان نرسانده است و ممکن است از آن در یک گوشی هوشمند آینده استفاده مجدد کند. گزارشی ادعا می کند که اوپو در حال […]

منبع