علاقه سازندگان Resident Evil 4 Remake به ساخت یک دسته اره برقی دیگر

سازندگان ریمیک بازی Resident Evil 4 به ساخت یک دسته اره برقی دیگر برای این ریمیک علاقه داشتند، اما از زمان کافی برای تحقق این امر برخوردار نبودند.

منبع